tiistai 26. helmikuuta 2013

OIVA – MATKAILUYRITTÄJIEN KOULUTUSOHJELMA 2010–2013. Rakenna menestystä osaavien kouluttajien johdolla

Hyvä kantahämäläinen matkailuyrittäjä,


nyt on mahdollista rakentaa omaa ja yrityksesi menestystä osaavien kouluttajien johdolla.  OIVA  – matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 on saanut jatkoa vuodelle 2013, jolloin keskitytään syventämään aiemmin esiin nousseita teemoja entistä käytännönläheisemmin.

Vuoden 2013 koulutus- ja valmennusohjelman työpajapäivien aiheena ovat


Venäläiset asiakkaat ja yhteistyökumppanuudet; 
venäläiset asiakkaina, yhteistyö venäläisten matkanjärjestäjien kanssa

Markkinointi- ja myyntityökalujen työstäminen;
asiakasrekisteri, sosiaalinen media ja erilaiset sähköiset sovellukset markkinoinnissa ja myynnin työkaluina kotimaiselle ja ulkomaiselle asiakkaalle

Liiketoiminnan ja tuotteiden kannattavuus; 
hinnoittelu ja käyttöasteen lisääminen, tuotteistuksen ja palveluprosessin kustannustehokkuus

Asiakastarpeiden tunnistaminen; 
oma asiakassegmentti, tuotteiden yhteensopivuus ja palvelun laatu

Työpajapäivät järjestetään toimialoittain, jolloin tarkoituksena on koota yhteen saman toimialan yrittäjiä ja yrittäjiä, jotka haluavat verkottua keskenään yli seutukuntarajojen. Työpajapäiviä järjestetään Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seutukunnilla.

Työpajaryhmien jaottelut toimialoittain:
1) Maatila-, mökki- ja B&B- majoituspalveluyrittäjät
2) Ruoka- ja kokouspalveluyrittäjät
3) Ohjelma- ja aktiviteettipalveluyrittäjät

Työpajapäivissä jokaista neljää teemaa lähestytään hyvin käytännönläheisesti ja kunkin toimialaryhmän näkökulmasta hyödyntäen kutakin teemaa ja toimialaa edustavia asiantuntijoita. Kolmeen teemaan sisältyy myös yksi case-yrityspäivä, johon kutsutaan esittelykäynnille esimerkillisiä matkailusidonnaisia pienyrityksiä kuhunkin teemaan ja toimialaryhmään soveltuen.Työpajapäivät 
Työpajapäivät järjestetään arkipäivisin klo 9-16 välisenä aikana ja ensisijaisesti yrittäjien omissa tiloissa Kanta-Hämeen alueella.

Osallistumismaksu 
Vuonna 2012 mukana olleille yrityksille, osallistuminen on maksutonta.  Uusille yrityksille osallistuminen on 50€ (+alv 24%).  Maatalouseläkevakuutusta maksava 18-68 -vuotias yrittäjä voi hakea Maaseutuvirastolta opintorahaa koulutus- ja valmennuskokonaisuuden päivistä.

Taustalla OIVA –tiimi
OIVA –ohjelman käytännön järjestelyistä ja yhteyksistä vastaa kolmehenkinen projektitiimi. Projektipäällikkönä ja tiimin vetäjänä toimii Marjo Nieminen. Projektikoordinaattorina jatkaa Mari Noromies ja assistentin tärkeitä taustatehtäviä hoitaa Anne Ojanen. Koulutusohjelman hallinnoijana on Kehittämiskeskus Oy Häme, joka on parhaillaan kilpailuttamassa koulutuksesta vastaavia yrityksiä.

Yhteystiedot
Marjo Nieminen, projektipäällikkö, p. 050 375 0040, marjo.nieminen@kehittamiskeskus.fi
Mari Noromies, projektikoordinaattori, p. 03 4240 4724, mari.noromies@fskk.fi
Anne Ojanen, projektiassistentti, p. 040 709 8562, anne.ojanen@kehittamiskeskus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti