maanantai 16. syyskuuta 2013

Maiseman tarina - opas maisemapalveluiden luomiseen

Maiseman hyödyntäminen palvelualalla eli maisemapalvelut ovat uudenlaista palvelua, joka rikastaa esimerkiksi virkistys- ja matkailupalvelua tai terapia- ja kuntoutuspalveluita. Maiseman, luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen saa neuvoja Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen sekä Sitran julkaisema "Maiseman tarina - opas maisemapalveluiden luomiseen".

10 avaintekijää hyvään maisemapalveluun:
1. Tuotteistaminen lähtee liikkeelle paikan ominaisuuksista. Ainutlaatuisuus syntyy, kun asiakkaan arki jää taakse. Maisematyyppien voimakkaat kontrastit toisiinsa nähden ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä: korkeuserot, veden läheisyys, näköalan aksentti ja rajaus.
2. Paikan tarina helpottaa asiakkaan samaistumista.
3. Ihmisen aitous tekee paikan tutuksi, sinne on helppo tulla.
4. Ruoka vahvistaa elämystä.
5. Tuotteen ostaminen on helppoa. Tietoa löytää helposti eri markkinointikanavista.
6. Tieto syventää maiseman kokemista. Tarvitaan maiseman lukutaitoa. Asiakasta tulee opastaa, mitä maisemasta löytyy. Reittien selkeys ja suunnistettavuus luovat turvallisuutta.
7. Yhteistyö luo asiakkaalle ehjän kokemuksen. Yritysten, matkailuyhdistysten ja kunnan samaan hiileen puhaltaminen vahvistaa paikan brändiä.
8. Paikan nimen toistaminen tuotteissa ja yritysten nimien rinnalla vahvistaa paikan brändiä.
9. Pitkäaikainen sitoutuminen kehittämistyön eri vaiheisiin tuottaa tulosta.
10. Suusta suuhun kulkeva hyvä maine saa asiakkaan tulemaan kohteeseen.
Lähde: Komulainen (toim.). Maiseman tarina - opas maisemapalveluiden luomiseen, 2013

Lisätietoja kirjan julkaisemisesta tästä. Opas on ladattavissa sähköisesti pdf-tiedostona tästä linkistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti